No.6 Lane 3 Tan Khai, Hanoi, Vietnam


9.00 : 18.00

VIMEDTEC đại diện thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Việt Nam (VIMEDTEC) lọc chọn sản phẩm Y Tế công nghệ kỹ thuật mới đạt chuẩn chất lượng Châu Âu CE, và Hoa Kỳ FDA. Chúng tôi phân phối bệnh viện toàn quốc,
Đào tạo và Chuyển giao kỹ thuật, lắp đặt bảo hành bảo trì. Hỗ trợ lâm sàng

Dentistry & Oral Surgery

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Children Health Center

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Family Care Solutions

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Diagnostic Imaging

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Eye Care Services

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Cardiac Surgery

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Physiotherapy

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More

Outpatient Rehabilitation

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit por incididunt ut labore et dolore ma gna alin ...

Read More